Learn online

Ons doel is voor het vak elektriciteit de leerkrachten en de studenten de nodige praktische tips aan te reiken via onze handboekjes en video’s die opgenomen werden tijdens onze werkzaamheden op de door ons aangenomen bouwwerken.

Online leren maakt het mogelijk om volgens zijn eigen tempo en op het geschikte moment zich verder te verdiepen in de leerstof.

Online Educational Videos

Wij bieden wij een uitgebreide cursus aan waarin de school of opleidingscentrum de nodige praktische informatie vindt die aangevuld wordt met een aantal zeer gedetailleerde video’s uit de realiteit.

Online praktijkboek

Ook een digitaal praktijkboek stellen wij ter beschikking met telkens een link onder een bepaald onderwerp die naar de juiste video op de website verwijst.

Online Quiz

Om te zien of de student alles goed begrepen heeft kan hij zichzelf evalueren door de multiple choice vragenlijst na elk cursusonderdeel te beantwoorden wat hem een score oplevert.

Get the app in Playstore